články

Najvhodnejšie miesto rybolovu

Nie je pochyb o tom, že vybrať si to správne miesto na rybárčenie, je jeden zo základných krokov úspechu.
Treba sa zamyslieť i nad tým, ako bude miesto vhodné pre nahadzovanie, umiestenie prútov, či bude možné rybu bez problémov vyloviť a iné. K tomu samozrejme berieme do úvahy i ročné obdobia, počasie, teplotu i atmosférický tlak, stav a čistotu vody spolu s ďalšími faktormi, po získaní určitých skúseností proste tieto úvahy prichádzajú z väčšia automaticky. Najvhodnejšie miesto k lovu nie je vždy totožné s miestom, kde sa ryby zdržujú po zvyšok dňa, to platí predovšetkým v prúde, kde na udržanie sa v prúdnici musí ryba pochopiteľne vydávať viac energie ako pri “oddychovom režime”, kedy využíva kludnejšie miesta alebo spätné prúdenie k udržaniu na mieste bez vynaloženia síl. Pokiaľ sa rozhodneme pri lovu brodiť, berieme vždy ohľad i na charakter dna a silu prúdu.
  
V miestach, kde ryby zistia zvýšený prísun potravy, sa často zhromažďujú vo väčšom množstve a máme tu veľkú šancu na úlovok. Rozhodne na zakŕmenie venujme zvýšenú pozornosť miestam u prítoku, kam voda prináša (väčšinou po daždi) z okolia utopení hmyz. V letnom období je tiež veľmi úspešné chytanie pod stromami a pod previsnutými konármi, sklonenými často až k hladine. Do vody zo stromov padne nejaký ten neopatrný hmyz, alebo na strome dozreje niečo dobrého pre ryby.
V rieke alebo v potoku voda unáša potravu a tá sa potom usadzuje v kľudnejších partiách, tiež tam budeme ryby s istotou očakávať. K lovu sú vhodné miesta s točiacou sa vodou rovnako ako úplavy za kameňmi alebo padnutými stromami, nástrahu môžeme nechať zaniesť prúdom i pod vymletý breh alebo do blízkosti koreňov a ďalších prekážok.
 
Kaprovité ryby často nájdeme tiež v bezprostrednej blízkosti vodných porastov, napríklad rákosia, lekna.. Prítomnosť kaprovitých rýb tiež občas prezradia drobné bublinky, ktoré ryby pri prerývaní dna uvoľnia. Vhodným kŕmením môžeme potom ryby udržať na objavenom mieste alebo je pozvoľna prilákať ešte o niečo nižšie.
Dravé ryby spravidla budeme hľadať tam, kde sa vyskytuje ich prirodzená korisť, teda drobnejšie rybky. Dravec teda pri zháňaní potravy dočasne opustí svoj úkryt niekde v hĺbke alebo v spleti pokrútených koreňov a vydá sa na lov i do plytčiny alebo do blízkosti brehu, kde sa v prehriatej vode drobné rybky najčastejšie zdržujú. Je ale dobre sa dôkladne kryť a obmedziť pohyb na minimum, hlavne šťuka a boleň sú veľmi plaché ryby, ktoré o každom pohybe na brehu budú hneď vedieť.Pri love na položenú alebo na živú rybku sa jedná spravidla o pomerne statický rybolov, kedy len po nejakej dobe nahodíme do iného miesta a trpezlivo čakáme, až niektorá z rýb objavy našu nástrahu a začne sa o ňu zaujímať. Pri love na plavanú často prejdeme pekný kus revíru, rovnako tak pri vláčení.
Vhodné miesta sa v priebehu dňa často menia. V priebehu dňa dochádza k zmenám rybích stanovíšť, preto sa nedá spoliehať na to, že miesto, kde sme byli úspešní ráno, bude rovnako dobré i pri poobednom alebo večernom rybolove. Z rána sa veľa rýb zháňa po potrave i v samej blízkosti brehu, pokiaľ sa jedná o rušnejšie miesto, cez deň sa stiahnu skôr do kľudných hlbších vôd. Naopak s nastupujúcim šerom sa znova vydávajú často k samotnému brehu, kde hľadajú korisť.